Tietosuojaperiaatteet

Tietosuojaperiaatteet 2018-09-18T12:37:35+00:00

Henkilöstöpalvelut Työntekijät Oy (myöhemmin Työntekijät ) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITTEET

Työntekijät  keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat. Tätä tarkoitusta varten kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Työntekijät  toimintaa ja tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja parempaa palvelua siten, että tyytyväisellä työnantajalla on tyytyväinen työntekijä.

ASIAKKAAN INFORMOINTI

Työntekijät  uskoo avoimuuteen henkilötietojen käsittelyssä. Me toivomme että kaikki asiakkaat tutustuvat huolellisesti Työntekijät  työntekijöiden tiedot tallentavaa tietojärjestelmää kuvaavaan rekisteriselosteeseen, joka ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet.

TIETOJEN HANKKIMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Työntekijät tietojen käsittely perustuu aina asiakkaan itse tai työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Työntekijät käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti. Työntekijät ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

LOPPUKOMMENTIT

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit toiminnastamme rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle, info@tarkeat.fi , joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.